SamenWind

Vragen

Er staat heel veel informatie op deze site. Maar misschien heb je toch nog vragen.

We hebben een aantal hier beantwoord, maar voel je vrij om ons te mailen of anderszins te benaderen als deze informatie jouw vragen niet (volledig) heeft beantwoord!


1. WETTELIJKE REGELINGEN

1.1. Wat is de Postcoderoosregeling of Regeling verlaagd Tarief?

In de volksmond wordt de Regeling verlaagd Tarief ook wel de Postcoderoosregeling genoemd.
Met deze regeling stelt de overheid lokaal opgewekte duurzame elektriciteit vrij van energiebelasting.
Immers, lokaal opgewekte elektriciteit maakt minder gebruik van ons netwerk.

Dankzij deze regeling ontvangen deelnemers een energiebelastingkorting op hun energienota. 

1.2. Kan ik als particuliere deelnemer onbeperkt gebruik maken van de regeling verlaagd tarief?

Nee, de regeling verlaagd tarief is beperkt tot jouw eigen verbruik. Je ontvangt alleen de belastingkorting op jouw daadwerkelijke verbruik.

Indien je zelf al met behulp van zonnepanelen stroom opwekt, dien je hier rekening mee te houden.
Dus alleen uitgaan van wat je werkelijk betaalt aan je energieleverancier.

Aangeraden wordt om niet meer dan 80% van jouw eigen energieverbruik in te zetten.
Wanneer het een goed windjaar is kan het aantal opgewekte kWh tot wel 20% hoger zijn.
Het is belangrijk dat je ook in die situatie voldoende verbruik hebt om maximaal van de korting te profiteren.

Nog iets: de toepassing van de regeling verlaagd tarief beperkt zich tot maximaal 10.000 kWh per jaar per huishouden. 
Voor grootverbruikers zijn andere stimuleringsmaatregelen om te verduurzamen!

2. FINANCIEEL

2.1. Hoe vast zijn de genoemde bedragen en aantallen ?

De besparing is meer of minder, afhankelijk van hoe hard het waait, en dat kan jaarlijks verschillen.
Ook kan het zijn dat door onderhoud er een jaar minder opbrengst is.
Maar bij de berekening zijn we uitgegaan van een veilig jaarlijks verwacht gemiddelde.

Zorg dus wel dat je tot ongeveer 80% van je verbruik meedoet, om verschillen tussen jaren op te kunnen vangen

De belastingkorting op de energierekening is gegarandeerd voor 15 jaar.

E.A.Z. Wind verzorgt het onderhoud van de windmolen en garandeert de afgegeven minimale windopbrengst.

Inkomsten door verkoop van de stroom zijn afhankelijk van de stroomprijs.
Uitgaven zijn vooral vaste lasten zoals verzekering en dergelijke.

De administratie ( van de leden, de verzekering en de financiën)  wordt verzorgd door  de coöperatie.
Vooralsnog nemen we dat als vrijwilligers voor onze eigen rekening .

2.2. Hoe zit het met de stroomprijs?

Voor je verbruik betaal je per kWh circa 19 ct.
Die stroomprijs is voor iedereen ongeveer gelijk omdat het grootste gedeelte bestaat uit belastingen.
Het leveringstarief verschilt echter per energieleverancier, dit kun je terugvinden op je energienota.

Het belastingdeel ontvang je terug in dit project.

Nb: Bij zonnepanelen lever je terug, en verdien je op die manier de hele 19 cent.
Bij onze windmolen “verdien” je de ruim 12 cent belasting (voor je zelf) en ongeveer 3 cent via verkoop van stroom (wordt gebruikt voor de kosten van onderhoud en administratie).

2.3. Wat gebeurt er als de stroomprijs daalt of stijgt?

De energie die met de Dorpsmolen wordt opgewekt verkopen wij aan ons eigen regionaal coöperatief energiebedrijf EnergieVanOns.

De prijs die EnergieVanOnshiervoor betaalt is afhankelijk van de marktprijs van stroom.
Wanneer de energieprijs verandert zal dit direct invloed hebben op de prijs dieEnergieVanOns betaalt voor de opgewekte kWh.

2.4. Wat gebeurt er als de energiebelasting daalt of stijgt?

De hoogte van de korting die je ontvangt is afhankelijk van het energiebelastingtarief op elektriciteit.
Voor 2017 was dit tarief vastgesteld op 10,13 cent per kWh (12,25 cent incl. btw).
Voor 2018 was het verhoogd naar 10,458 cent ( 12,65 cent incl. btw)
In 2019 is het verlaagd naar 9,863 cent ( 11,93 cent incl. btw)

Indien dit tarief daalt of stijgt dan is dat van invloed op jouw korting.
Daarnaast is de korting afhankelijk van de hoeveelheid opgewekte elektriciteit door de windmolen.

2.5. Is er sprake van een belegging, geldlening of koop?

Jouw deelname vormt de inleg in het kapitaal van de coöperatie. Je ontvangt hiervoor windaaandelen terug.

Er is geen sprake van een geldlening waarop je rente ontvangt.
Er is ook geen sprake van een belegging in de zin van een beleggingsfonds, aandeel of obligatie.

Deelname in het kapitaal van de coöperatie biedt toegang tot korting op de energiebelasting ter hoogte van het aantal kWh dat jaarlijks met jouw aantal windaandelen wordt opgewekt.

2.6. Waarom krijg ik korting op mijn energierekening?

De overheid heeft bepaald dat mensen die lokaal energie opwekken geen energiebelasting verschuldigd zijn.
De reden is dat lokaal opgewekte energie nauwelijks gebruik maakt van het landelijke energienetwerk.

Deze belastingkorting is gegarandeerd voor een periode van 15 jaren. 

2.7. Hoe werkt deze financiële constructie?

De coöperatie investeert met jouw inleg in de aanschaf van een Dorpsmolen van E.A.Z. Wind.
In plaats van rente, ontvang je als molenaar korting op jouw energiebelasting .

Daarnaast krijgt de coöperatie inkomsten uit de verkoop van de opgewekte elektriciteit.
Met deze gelden zorgt de coöperatie voor de administratie van de financiën en de leden, de verkoop van de stroom, het onderhoud van de windmolen en de benodigde verzekeringen en belastingen.

2.8. Wat zijn risico’s

Niemand weet hoe de energieproductie zich precies zal ontwikkelen, of hoe de overheid ermee om zal gaan. In die zin zijn er risico’s. 

Anderszins zijn er 15 jaars garanties wat betreft de belastingregeling, en de minimale levensduur van de molen. 

Verder heb je als lid van SamenWind zeggenschap in de cooperatie.

 Uiteindelijk is het ieders persoonlijke beslissing om wel of niet deel te nemen.

2.9. Hoeveel rente krijg ik ?

Je krijgt geen rente, maar verdient je inleg terug met een besparing op energiebelasting.
Als je kijkt naar het rendement, is het vergelijkbaar met 3,5 procent rente.

2.10. Hoe bepaal je je maximale aantal aandelen

Je werkelijke verbruik waar je belasting van terug wilt krijgen, moet niet lager zijn dan wat je windaandelen opbrengen. Anders benut je jouw aandelen niet helemaal.
Dus moet je zorgen dat de maximale opbrengst in een jaar, niet hoger is dan je minimale verbruik.

De opbrengst van een windmolen aandeel staat op minstens 250kWh, maar kan in een bepaald jaar tot wel 20% meer opbrengen. Dus neem een veilige marge

Stappen:

Zonder zonnepanelen:

 1. Kijk wat de afgelopen jaren je minimale verbruiksjaar is geweest
 2. Neem daar ongeveer 80 % van.
 3. Bereken hoeveel aandelen dat is

Met zonnepanelen;

 1. Kijk wat de afgelopen jaren je minimale verbruiksjaar is geweest
 2. Kijk wat je maximale paneelopbrengst is geweest (of wat je verwacht)
 3. Breng 2 in mindering op 1.
 4. Neem van wat er nu overblijft ongeveer 80 %.
 5. Bereken hoeveel aandelen dat is.

2.11. Wat als je van plan bent meer op elektrisch over te stappen

Meer inleggen dan je historisch verbruik kan zinvol zijn als je op korte termijn verwacht veel meer stroom te gaan gebruiken.
Bijv. als je helemaal afstapt van gasverbruik of over gaat stappen op elektrische vervoermiddelen.

Probeer het dan zo goed mogelijk in te schatten

2.12. Hoe zit het met bijkopen en verkopen van windaandelen

Er zijn 120 winddelen, niet meer en niet minder. 

   - Dus je kunt er niet zomaar meer bijkopen, dat kan alleen door windaandelen van een andere deelnemer over te nemen.  
   - Dat geldt ook voor verkopen: dat kan alleen maar aan inwoners van het postcodegebied. 
      Dat verkopen zal je zelf moeten regelen.
      Je kunt binnen de coöperatie wel aangeven als je wilt verkopen of aankopen.    Misschien heeft een andere deelnemer ruimte of interesse.

    Het ligt er ook aan hoe lang je al de aandelen hebt, na 9 jaar heb je de kosten er al uit, en kun je een andere prijs vragen dan bij de start. 

2.13. Op mijn energierekening staat nu al dat ik ongeveer 26 euro per maand belasting terugkrijg, hoe zit dat?

Iedereen in Nederland krijgt voor het pand dat hij bewoont of gebruikt, standaard een vast bedrag “ heffingskorting" op zijn stroombelasting
Ongeacht zijn werkelijke verbruik.
Zodat een gemiddelde verbruiker eigenlijk al geen belasting betaalt..

Tegenwoordig heet dat “vermindering energiebelasting”  en zo staat het op je rekeningoverzicht .
Voor 2019 is dat  € 311,62 voor 365 dagen, dat is ongeveer 26 euro per maand. (In 2018 was dat : 373,33 )

Dat kan ook “ negatief” uitvallen, in de zin dat je dus nu al belasting terugkrijgt

Ik gebruikt bijv nu 2000 kWh stroom, totaal betaal ik daarop ruwweg  250 euro  belasting.
Maar ik krijg wel die vaste  311,62 per jaar “ vermindering energiebelasting” , dus ik krijg nu al  per jaar 61,62 terug !


nb: Als ik dus 8 winddelen koop, goed voor die 2000 kWh,krijg ik die 250 ook nog terug , dus dan totaal 311.voor de details: zie
https://www.energieleveranciers.nl/energie/energierekening/heffingskorting-energiebelasting

3. ORGANISATORISCH

3.1. Wat gebeurt er bij diefstal of beschadiging (vandalisme) van de Dorpsmolen?

De installatie wordt geplaatst op privéterrein.
Wanneer iemand een installatie of een deel daarvan steelt, maakt de coöperatie aanspraak op de verzekering die hiervoor is afgesloten.

3.2. Wat gebeurt er met de windaandelen wanneer ik wil of moet verhuizen?

Als je verhuist en je nieuwe adres binnen het postcodegebied van het project valt, dan kun je jouw windaandelen aanhouden.

Heb je op je nieuwe adres minder verbruik dan je winddelen, kun je een deel verkopen aan iemand anders.

Wanneer je verhuist naar een adres buiten het postcodegebied, dan kun je niet langer gebruik maken van de postcoderoosregeling van dit project.
Je kunt dan de aandelen overdragen (verkopen) aan de nieuwe bewoners van je woning of aan een andere geïnteresseerde die binnen het postcodegebied woont.

Zodra je de intentie hebt om jouw aandelen te verkopen maak je dit kenbaar bij SamenWind.
Die kan jou koppelen aan andere geïnteresseerden.

3.3. Wat gebeurt er met de windaandelen bij overlijden?

Bij overlijden vallen de windaandelen in de boedel van de erfenis.
De erfgenamen kunnen beslissen of de aandelen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren van de woning of aan iemand anders verkocht worden.

Je kunt de coöperatie vragen je daarbij te ondersteunen. 

3.4. Wat als je de windaandelen wilt verkopen?

Wil je je windaandelen kwijt, en heb je zelf al iemand gevonden die ze wil overnemen?
Je regelt dan zelf onderling de financien van de verkoop.

Vervolgens moet je het schriftelijk kenbaar maken aan de coöperatie, die dan verder de administratie regelt.
De nieuwe eigenaar moet wel tekenen en wordt automatisch lid van de coöperatie.

3.5. Kan ik als huurder ook deelnemen?

Jazeker, ook voor huurders is het interessant om deel te nemen.
Als huurder kun je deelnemen mits de huur van je woning exclusief energiekosten is, dus jijzelf de energierekening betaalt.

3.6. Wat gebeurt er na 15 jaar?

De coöperatie heeft een garantie van de eigenaar en de leverancier voor 15 jaar.

Ruim voor het verstrijken van de 15 jaar zal overleg met eigenaar en EAZ Wind plaatsvinden om tot een voorstel te komen voor wat te doen met de molen na 15 jaar.

3.7. Wat moet ik doen als ik wil overstappen naar EnergieVanOns maar een langlopend contract heb met mijn huidige leverancier?

Ook in dat geval kun je nog steeds deelnemen in het project.
Je kunt gewoon via je huidige energieleverancier de verrekening van de belastingkorting ontvangen.

Zodra je contract afloopt kun je alsnog de overstap maken naar EnergieVanOns.
In dergelijke gevallen kan de coöperatie je adviseren.

3.8. Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?

Alle energieleveranciers zijn helaas nog niet verplicht om de energiebelastingkorting van deze regeling te verrekenen.
Of alle leveranciers dit kosteloos faciliteren is niet duidelijk.
Hierover kun je contact opnemen met je eigen energieleverancier.

Je krijgt van de coöperatie jaaropgaves van de werkelijke windopbrengst van jouw windaandelen.

Ons eigen coöperatieve energiebedrijf EnergieVanOns verrekent de opbrengst direct en zonder extra kosten voor haar leden.
Daarom raden wij aan om over te stappen naar EnergieVanOns. 

Ter info: 
Uit het contact met de energieleveranciers bleek dat op dit moment (januari 2019) in ieder geval de volgende leveranciers de regeling ondersteunen: 
nb: voor allemaal geldt dat het kostenloos is, administratief zijn er soms kleine verschillen

 • Budget Energie 
 • De Unie 
 • Delta 
 • Eneco 
 • Engie 
 • Energie direct
 • EON
 • Essent
 • Greenchoice 
 • Huismerk Energie 
 • NLD 
 • NLE 
 • NUON 
 • Pure Energie 
 • Qurrent 
 • Servicehouse 

Formeel nog niet ( maar blijf individueel vragen en proberen):
 
 • Oxio
 • Powerpeers
 • VandeBron

Staat jouw leverancier er niet bij? neem even contact met ons op.


4. COOPERATIE

4.1. Wat verdient mijn coöperatie aan de Dorpsmolen?

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom aan EnergieVanOns.
Met dit geld worden de kosten van de cooperatie zoveel mogelijk gedekt.
Denk hierbij aan verzekeringen, onderhoud, administratie voor leden, vergoeding voor de eigenaren van de grond en de jaaropgaves voor de energiebelastingkorting.

Daarnaast ontvangt SamenWind i.o. een vergoeding voor ieder lid dat klant wordt bij EnergieVanOns.
Deze zogenaamde ‘wederverkopersvergoeding’ van € 75 per klant per jaar kan worden geïnvesteerd in nieuwe projecten, of gereserveerd worden. 

4.2. Heb ik zeggenschap over onze Dorpsmolen?

Jazeker, iedere molenaar is lid en dus ook mede-eigenaar van de windcoöperatie SamenWind u.a. 

De coöperatie is eigenaar van de Dorpsmolen en via deze weg heb je dus ook zeggenschap over jouw Dorpsmolen.

4.3. Ben ik als lid aansprakelijk voor meer dan mijn eigen inleg?

Nee, de coöperatie kent een uitsluiting van aansprakelijkheid (u.a.).
Dit betekent dat je in privé niet door een schuldeiser aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden van de coöperatie.

Wel kunnen eventuele schulden binnen de coöperatie van invloed zijn op de waarde van jouw windaandelen en te behalen rendement.

4.4. Kan ik mijn lidmaatschap van de coöperatie gedurende de looptijd van het project beëindigen?

Opzeggen van het lidmaatschap van de coöperatie kan schriftelijk.

Je bent dan echter geen mede-eigenaar meer van de molen/winddelen, en hebt dan ook gen recht meer op belastingteruggave, dus heeft dit alleen zin als je ook je winddelen verkoopt.

De wijze van opzeggen staat in de statuten van de opwekcoöperatie.

4.5. Kun je ook lid worden van de coöperatie als je geen winddelen hebt?

Nee, nog niet! Wat wel kan als je bijvoorbeeld windaandelen wilt aanschaffen, maar niemand wil ze op dit moment  verkopen, dan kun je op een wachtlijst komen.

We zijn ook bezig met een soort “ vrienden van .."

5. TECHNISCH

5.1. Zijn zonnepanelen op mijn dak niet aantrekkelijker?

Ook zonnepanelen hebben een terugverdientijd van om en nabij 10 jaar afhankelijk van de ligging van het dak en de hoeveelheid zon.
Het nadeel van zonnepanelen is dat de meeste stroom wordt geleverd rond 12 uur ’s middags terwijl je het dan niet nodig hebt.
Op dat soort momenten mag je nu nog de elektriciteit opslaan in het energienetwerk (dit heet ook wel salderen) zonder dat je hoeft te betalen.
Hoe lang salderen mogelijk blijft is onzeker!

De postcoderoosregeling waar onze coöperatie gebruik van maakt is voor 15 jaar gegarandeerd.

5.2. Heb ik een kleinverbruikersaansluiting?

De aansluiting op het energienetwerk is voor de meeste particuliere huishoudens gelijk. Deze aansluitingen zijn doorgaans afgezekerd op 2*25 ampère.
In sommige gevallen is er een zwaardere aansluiting nodig omdat het verbruik hoger is, zoals bij airconditioning, inductiekookplaat, warmtepomp en zonnepanelen.

Tot en met een aansluitwaarde van 3*80 ampère spreken we van een kleinverbruikersaansluiting, daarboven is er sprake van een (zakelijk) grootverbruikersaansluiting.

Wil je weten of jij een kleinverbruiker bent en mee kunt doen?
Kijk dan in je meterkast naar de aansluitwaarde.
Deze staat ook vermeld op je jaarlijkse energienota.

Bij twijfel kun je contact opnemen met de netwerkbeheerder Enexis.

5.3. Klopt het dat het meer energie kost om windmolens te maken dan dat ze in hun leven opwekken?

Dit is een van de meest hardnekkige mythes over windmolens. Nee, het klopt nadrukkelijk niet. Een windmolen wekt in de eerste 3 tot 6 maanden alle energie op die het kost om de windmolen te produceren. Daarna produceert de windmolen nog veel meer jaren schone stroom.

Meer vragen?

Meer vragen? Neem dan contact op met ons . Zie mailadres hieronder, of gebruik het  contactformulier.


SamenWind u.a.

Energie Coöperatie


T. v. Starkenborghweg 7 , 9954TS Tinallinge