SamenWind

Samenwerken

In een coöperatie werk je samen.
Dat is een oud principe, maar weer helemaal modern, in deze tijden van globalisering en megatrends.
Met een overzichtelijke groep, in je eigen regio , samen dingen regelen.

Historie

In het najaar van 2015 zijn er in het dorp Tinallinge vanuit Dorpsbelangen brainstorm avonden georganiseerd over onder ander duurzame energie.
Vandaaruit is bij een paar bewoners het particuliere initiatief gekomen om ergens in het dorp daarmee een start te maken.

Voorop stond het streven naar duurzame energie, waarbij je je ook verbonden voelt met je “eigen” energiebron.
Wel moest het in de praktijk zo simpel mogelijk geregeld worden, vanwege het kleinschalige karakter.

Uiteindelijk zijn we nu heel concreet uitgekomen op: een windmolen plaatsen in Tinallinge.

Maar je hoeft niet in Tinallinge te wonen om mee te doen!
We richten namelijk een coöperatie op “SamenWind” voor bewoners uit de hele regio.Want als er 1 molen staat, kunnen er meer volgen…

De coöperatie SamenWind

SamenWind U.A. is een lokale, burger- energiecoöperatie met als doelstelling een leefbaar en duurzaam en energieneutrale regio.
Dit wil de coöperatie bereiken door het opwekken en opslaan van groene energie en het realiseren van besparingen op energieverbruik in Tinallinge en omgeving.

De coöperatie is een initiatief van een aantal buurtgenoten uit Tinallinge maar staat open voor iedereen.

Een coöperatie bestaat uit leden en is een kruising tussen een BV en een vereniging. Een coöperatie wordt opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
SamenWind is een coöperatie U.A. Dat betekent dat de leden uitgesloten zijn van financiële aansprakelijkheid. De kracht van een coöperatie is de betrokkenheid van de leden.

Nb: als coöperatie zijn we nog meer van plan, denk aan een jaarlijks “molendiner” bijvoorbeeld ! 

B67w3705%20a

Saskia van der Tuuk:

Samen met mensen uit mijn directe omgeving een concrete bijdrage leveren aan een duurzame samenleving vind ik verbindend, mooi en waardevol! 

Michiel van der Tuuk:

Met een windmolen op ons land, kan ik mijn steentje bijdragen aan een duurzame wereld. Dat vind ik belangrijk voor mijzelf en mijn kinderen!

Wim van den Born:

Ik wil graag actief een bijdrage kunnen leveren aan duurzame energie, en het is gewoon erg leuk om je “ eigen” windmolen te hebben.


SamenWind u.a.

Energie Coöperatie


T. v. Starkenborghweg 7 , 9954TS Tinallinge