SamenWind

Samenwerken

In een coöperatie werk je samen.
Dat is een oud principe, maar weer helemaal modern, in deze tijden van globalisering en megatrends.
Met een overzichtelijke groep, in je eigen regio , samen dingen regelen.

Historie

In het najaar van 2015 zijn er in het dorp Tinallinge vanuit de vereniging dorpsbelangen informatie avonden georganiseerd over onder o.a. duurzame energie.  
Van daaruit is bij een paar bewoners het particuliere initiatief ontstaan om ergens in het dorp daarmee een start te maken. 

Voorop stond het streven naar duurzame energie, waarbij je je ook verbonden voelt met je “eigen” energiebron. 
Het moest in de praktijk zo simpel mogelijk geregeld kunnen worden, vanwege het kleinschalige karakter. 
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op het concrete plan: een windmolen van EAZ wind plaatsen in Tinallinge. 

Maar je hoeft niet in Tinallinge te wonen en/of te ondernemen om mee te doen! 
We hebben namelijk namelijk een coöperatie opgericht “SamenWind” voor bewoners uit de hele regio.

Want als er 1 molen staat, kunnen er meer volgen… 

De coöperatie SamenWind

SamenWind U.A. is een lokale, burger- energiecoöperatie met als doelstelling een bijdrage leveren aan een leefbaar, duurzaam en energie neutrale regio. 
Dit wil de coöperatie bereiken door het opwekken en opslaan van groene energie en het realiseren van besparingen op energieverbruik in Noord Groningen. 

De coöperatie is een initiatief van een aantal buurtgenoten uit Tinallinge maar staat open voor de hele regio.

Een coöperatie bestaat uit leden en is een kruising tussen een bv en een vereniging. Een coöperatie wordt opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
SamenWind is een coöperatie U.A. Dat betekent dat de leden uitgesloten zijn van financiële aansprakelijkheid.

De kracht van een coöperatie is de betrokkenheid van de leden.

klik hier onder voor documenten van de Cooperatie

 - Statuten - Huishoudelijk Reglement - Model Ledenovereenkomst

Saskia van der Tuuk:

Samen met mensen die ik ken uit mijn directe omgeving een concrete bijdrage leveren aan een duurzame samenleving vind ik verbindend, mooi en waardevol! 

Michiel van der Tuuk:

Met een windmolen op ons land, kan ik mijn steentje bijdragen aan een duurzame wereld. Dat vind ik belangrijk voor mijzelf en mijn kinderen en de natuur!!

Wim van den Born:

Ik wil graag actief een bijdrage kunnen leveren aan duurzame energie, en het is gewoon erg leuk om je  “eigen” windmolen te hebben.


SamenWind u.a.

Energie Coöperatie


T. v. Starkenborghweg 7 , 9954TS Tinallinge