SamenWind

Duurzaam


Waarom duurzaam? Heel simpel, de aarde warmt op!

Om de schade te beperken zullen we gezamenlijk moeten overstappen van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen.

Laten we met elkaar in onze omgeving het goede voorbeeld geven en starten met het opwekken van lokale en duurzame energie.

En niet vergeten: zuiniger omgaan met onze energie!

Duurzamer verbruik

Maart 2019:

Binnenkort komt hier meer info over duurzamer omgaan met je energieverbruik. 
Leden van SamenWind kunnen nu al gebruik maken van een warmtecamera of slimme stekker.
Op die manier krijg je een beter beeld van je verbruik. Op basis daarvan kun je actie ondernemen.
Denk aan isoleren, aanschaffen  warmtepomp, enzovoorts.

Zie hier hoe je kunt bepalen “waar je staat” wat betreft jouw energieverbruik :
Samen Duurzamer

En hier vast een aantal tips om snel en slim energie te besparen:
Samen Energie BesparenLokaal duurzaam

We wekken niet alleen duurzaam energie op, we doen dat ook op een duurzame manier van organiseren: via een coöperatie.

Bovendien: de windmolen wordt regionaal gefabriceerd.
Je investeert op die manier in de lokale economie en dus ook in de werkgelegenheid en duurzaamheid van Groningen.  


SamenWind u.a.

Energie Coöperatie


T. v. Starkenborghweg 7 , 9954TS Tinallinge