SamenWind

Aanmelden


Vul onderstaand formulier in, en verstuur het.

We nemen snel contact met je op.

Voorwaarden voor deelname

Om deel te nemen aan een project dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Deelnemers moeten:

• Natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zijn
• De Nederlandse nationaliteit bezitten
• In het aangewezen postcodegebied wonen en/of ondernemen en daar energie verbruiken (kleinverbruiker)
• Minimaal 18 jaar oud zijn (tenzij er sprake is van wettelijke vertegenwoordiging voorminderjarigen)
• Handelingsbekwaam zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.Energiecoöperatie SamenWind behoudt zich het recht voor om op elk moment het project te sluiten of de aanbieding in te trekken. Een inschrijving kan zonder opgaaf van reden geheel of gedeeltelijk worden geweigerd.

SamenWind u.a.

Energie Coöperatie


T. v. Starkenborghweg 7 , 9954TS Tinallinge